Vata

Är du Vata, Pitta eller Kapha?

Testa dig här

Vata som betyder ”att röras” eller ”att entusiasmeras” kombinerar elementen rymd och luft. Den är den mest subtila, minst handgripliga men ändå mest kraftfulla av alla doshor eftersom den kan röra sig runt i kroppen utan hjälp. Vata dosha ansvarar för alla rörelser i kroppen, både de som är frivilliga som t ex gång, och dem som är ofrivilliga som hjärtslag och tankar. 

Vata Dosha är ansvarig för alla kroppens rörelser, både frivilliga och ofrivilliga. Ju mera Vata Dosha du har, desto mera naturligt rör du dig.


Var och en av oss har sin egen unika kombination av Vata, Pitta och Kapha eller förädlade kvaliteter. Vår individuella kombination kallas vår Prakruti. Doshorna existerar, flyttar sig och ändras i kroppen och är eller är inte i perfekt balans. När Doshorna ändras kallas de vår Vikruti. När vår Prakruti inte stämmer överens med vår Vikruti anses Doshorna inte vara i balans och det är då som fysiska, mentala, känslomässiga eller andliga problem kan uppstå.

Doshorna 

En dosha beskrivs ibland som en somatisk obegränsad begåvning eller osynlig kraft som är upphov till alla fysiska och psykiska processer i kroppen och intellektet. Doshor kan inte mätas vetenskapligt eller uppfattas av våra sinnen, de är svängningsvärden i den subatomära materian. Vi upplever dem i naturens rytm, planeternas rörelse och komplexiteten i DNA. Enligt Ayurveda bestämmer antalet doshor vi har inte enbart hur vi ser ut, men också hur vi tänker, talar, agerar och känner. Doshorna har inget bestämt antal och befinner sig inte på något särskilt ställe – de har en naturlig tendens att ändras, flytta sig och bli obalanserade. Det är också de som skapar ordning ur ett komplett kaos. Med dem får gestalter liv och utan dem är vi stoft. Det finns tre doshor som håller oss vid liv. I dem kombineras de fem elementen rymd, luft, vatten, eld och jord.

© All kopiering är förbjuden utan Exclusive Brands Nordic AB:s och SUNDÃRI´s tillstånd. Om kopiering sker måste det refereras till oss, texten får ej förvanskas eller ändras.